Nowa Biblioteka

Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ma przyjemność poinformować, iż reaktywuje wydawanie czasopisma „Nowa Biblioteka” jako recenzowanego półrocznika.

Do współpracy i nadsyłania artykułów zapraszamy pracowników naukowych, pracowników bibliotek, ośrodków informacji, archiwów itp., doktorantów, studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (i nie tylko).

Proponowana tematyka numerów:
Metodologia bibliotekoznawcza 1/2013 — do 31 października 2012 r. — red. tomu dr Agnieszka Łakomy
Informacja od zadań specjalnych 2/2013 — do 15 marca 2013 r. — red. tomu mgr Małgorzata Caban
Bariery w bibliotece [bariery architektoniczne, informacyjne, library anxiety itp.] 1/2014 — do 15 września 2013 r. — red. tomu dr Beata Żołędowska-Król

Pobierz formularz dla autorów.
Pobierz formularz recenzji.
Pobierz opis procedury recenzji.

Nowa Biblioteka: Użytkownik w erze informacji 1/2010 - Spis treści.
Nowa Biblioteka: Użytkownik w erze informacji 1/2010 - Abstrakty.

Nowa Biblioteka: Z dziejów bibliologii... 2/2010 - Spis treści.
Nowa Biblioteka: Z dziejów bibliologii... 2/2010 - Abstrakty.
Nowa Biblioteka: Z dziejów bibliologii... 2/2010 - Całość.

Nowa Biblioteka: Historia bibliotek 1/2011 - Spis treści.
Nowa Biblioteka: Historia bibliotek 1/2011 - Abstrakty.
Nowa Biblioteka: Historia bibliotek 1/2011 - Całość.

Nowa Biblioteka: Kultura czytania 2/2011 - Spis treści.
Nowa Biblioteka: Kultura czytania 2/2011 - Abstrakty.
Nowa Biblioteka: Kultura czytania 2/2011 - Całość.

Rada Naukowa:
Prof. dr hab. Elżbieta Gondek
Prof. UŚ dr hab. Mariola Jarczykowa
dr hab. Diana Pietruch-Reizes

Redakcja:
Dr Agnieszka Bajor - Redaktor Naczelny
Dr Izabela Swoboda - Zastępca Redaktora Naczelnego
Dr Agnieszka Łakomy - Sekretarz
Dr Jacek Tomaszczyk - Tłumaczenie na język angielski
Mgr Małgorzata Caban - Redakcja techniczna

E-mail do Redakcji: moc.liamg|aketoilbib.awon#moc.liamg|aketoilbib.awon