Konferencje

Informacja od zadań specjalnych (5 XII 2012)

Proponowane obszary:

- informacja specjalistyczna
- źródła informacji
- procesy informacyjne
- nauka o informacji
- informacja biblioteczna, bibliograficzna, faktograficzna
- informacja na usługach nauk
- inne

Pobierz formularz zgłoszeniowy.


Użytkownicy - jak ich łapać i zatrzymywać? (6 XII 2011)

Proponowane obszary:

- jakość usług bibliotecznych oferowanych użytkownikom
- ilość, jakość i nowość oferowanych pozycji książkowych
- marketing biblioteczny
- PR biblioteczne
- kursy/ szkolenia/ staże podnoszące kwalifikacje pracowników biblioteki i innych ośrodków informacji
- inne

Harmonogram:
25.11.2011 – przyjmowanie zgłoszeń prelegentów (wraz z abstraktami).
05.12.2011 – nadsyłanie prezentacji multimedialnych (w formacie czytelnym dla MS Office’a 2003) na adres: lp.ude.su|nibi.bnk#lp.ude.su|nibi.bnk
06.12.2011 – przekazanie tekstów referatów do planowanej publikacji (w formie elektronicznej, w formacie czytelnym dla MS Office’a 2003 [za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na nośniku]).

Pobierz plakat.
Pobierz program konferencji.
Pobierz formularz zgłoszeniowy.


Utopia w bibliotece, biblioteka w utopii (6 XII 2010)

Sekcja Bibliograficzna już po raz czwarty zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych Bibliotekoznawców „Utopia w bibliotece, biblioteka w utopii”, która odbyła się 6 grudnia 2010 r. w Sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoje referaty wygłaszali studenci bibliotekoznawczych kół naukowych i pracownicy bibliotek.

Obszary badawcze:
- literackie wizje książki i bibliotek,
- biblioteka i książka w sztukach plastycznych,
- „bibliotekarskie fantasy” – futurystyczne wizje bibliotek w przeszłości,
- wizjonerstwo wśród pracowników książki i informacji,
- utopijne wizje bibliotek,
- pacyfizm i inne ideologie w bibliotekarstwie,
- osobowości świata bibliotek – idealiści i futuryści

Pobierz plakat.
Pobierz program konferencji.

Patronat honorowy:

patronathonorowy.jpg

Patronat medialny:

logov2small.png

Spotkanie z archiwum (13 IV 2010)

Sekcja Bibliograficzna zorganizowała konferencję naukową „Spotkanie z archiwum”, która odbyła się 13 kwietnia 2010 r. w Sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Impreza odbyła się w ramach Festiwalu Nauki. Naszymi Prelegentami byli Pracownicy Naukowi Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ oraz Bibliotekarze i Archiwiści.

Pobierz program konferencji.

Pobierz plakat.


Młodzi w erze informacji (23 X 2009)

Sekcja Bibliograficzna zorganizowała III Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych Bibliotekoznawców "Młodzi w erze informacji", która odbyła się 23 października 2009 r. w Sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pobierz program konferencji.

Pobierz plakat.

Pobierz Wytyczne dla osób, chcących opublikowac swój referat.

W sprawach związanych z konferencją prosimy o kontakt e-mail:
moc.liamg|rgb.ajckes#moc.liamg|rgb.ajckes


Dawne i współczesne oblicze książki (24 IV 2009)

Sekcja Bibliograficzna zorganizowała konferencję naukową "Dawne i współczesne oblicze książki", która odbyła się 24 kwietnia 2009 r. w Katowicach. Nasza Sekcja miała zaszczyt gościć wielu specjalistów z zakresu nauk bibliologicznych, poniżej znaleźć można program Konferencji.

Pobierz program konferencji.

Pobierz plakat.

Pobierz czcionkę do prawidłowego odczytu plakatu i programu!


Biblioteka "narzędziem" komunikacji (24 X 2008)

Sekcja Bibliograficzna zorganizowała II Ogólnopolską Konferencję Kół Naukowych Bibliotekoznawców. Wśród prelegentów obecni byli studenci z różnych ośrodków naukowych, z którymi ściśle współpracujemy. Więcej informacji na temat konferencji znajduje się w siódmym numerze naszego Kwartalnika!


Biblioteka miejscem spotkań (6 V 2008)

Sekcja Bibliograficzna była organizatorem konferencji z okazji Tygodnia Bibliotek. Naszymi Gośćmi byli specjaliści i bibliotekarze z placówek różnych typów, którzy wygłosili referaty oraz podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z praktyką zawodową.

Plakat dostępny tutaj.

Pobierz program konferencji.


Informacja… nie tylko naukowa (26 X 2007)

Pobierz program konferencji.