Kounikacja w bibliotece

Wydawnictwo zawiera artykuły doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, członków bibliotekoznawczych studenckich kół naukowych (Sekcji Bibliograficznej Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Studenckiego Koła Naukowego "Bibliolog"; Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Koła Naukowego Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego) oraz pracowników bibliotek - Biblioteki Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Biblioteki Głównej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.