KOŁO NAUKOWE BIBLIOTEKOZNAWCÓW działające przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpoczęło działalność jako Sekcja Bibliograficzna Koła Naukowego w październiku 2005 r. z inicjatywy ówczesnych opiekunów - dr Agnieszki Bajor i mgr Anny Seweryn - i zainteresowanych studentów – wówczas III roku – studiów dziennych kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo. Obecnie opiekunem Sekcji wciąż jest dr Agnieszka Bajor.

W pierwszym okresie działalności Sekcji Bibliograficznej głównym jej zadaniem była pomoc w przygotowywaniu materiałów do bazy cytowań bibliograficznych CYTBIN (sporządzenie nowych i weryfikacja wcześniej zgromadzonych opisów bibliograficznych, uzupełnianie danych o charakterystykę rzeczową dokumentów w języku słów kluczowych, abstrakty oraz podstawowe dane o miejscu zatrudnienia autorów).

Sekcja Bibliograficzna w 2011 roku zmieniła nazwę na Koło Naukowe Bibliotekoznawców i ma już ponad dwadzieścioro członków, a kilkoro naszych kolegów i koleżanek – byłych członków – podjęło studia doktoranckie w naszym Instytucie.

Do głównych zadań Koła należy:
• praca nad czasopismem „Nowa Biblioteka”, które jest recenzowanym półrocznikiem doktorantów, magistrantów i studentów,
• organizowanie konferencji, imprez, warsztatów i spotkań z ciekawymi ludźmi,
• reprezentowanie Sekcji na forum ogólnopolskim poprzez aktywne uczestniczenie w studenckich konferencjach wyjazdowych.

Ponadto ściśle współpracujemy ze studentami:
Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Koła Naukowego Bibliologów Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie
Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego
Koła Naukowego Pedagogów z Uniwersytetu Śląskiego, filia w Cieszynie
Koła Naukowego Specjalistów Informacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Koła Naukowego Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studenckiego Koła Naukowego "Bibliolog" Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.